Laryngfonden

I KAMP MOT STRUP- OCH MUNHÅLECANCER

INFORMATION OM STRUP- OCH MUNHÅLECANCER

Strupcancer är cancer som sätter sig på stuphuvudet eller stämbanden. Det är främst människor i övre medelåldern som drabbas av den här sortens cancer.

Strupcancer är i vårt land cirka fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor. I Sverige diagnostiseras drygt 200 människor per år.

Tobaksrökning är den viktigaste kända riskfaktorn för denna cancerform. Tumörerna behandlas huvudsakligen med kirurgi och strålbehandling. Efter operationen kan patienten behöva lära sig tala på ett annat sätt. MunhålecancerMunhålecancer är cancer som sätter sig på olika ställen i munhålan, till exempel tungan, gommen eller tandraden. Det är främst människor i övre medelåldern som drabbas av den här sortens cancer. Cancer i munhålan är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Årligen diagnostiseras i Sverige drygt 700 fall av sjukdomen. Tobaksrökning och hög alkoholkonsumtion har samband med cancer i munhålan. Tumörerna behandlas huvudsakligen med kirurgi och strålbehandling. Efter operationen kan patienten behöva lära sig tala på ett annat sätt.  

Läs mer på Mun- & Halscancerförbundets hemsida - http://www.mhcforbundet.se