Laryngfonden

I KAMP MOT STRUP- OCH MUNHÅLECANCER
Hur Ansöker man?

Historik

År 1977 instiftades "Laryngektomerades gåvo- och testamentsfond" under mottot "Till fonden influtna medel användes, om donator ej särskilt föreskriver, till rehabiliterande åtgärder för behövande inom RLE". RLE står för Riksföreningen för laryngektomerade, vilken 1991 bytte namn till Svenska Laryngförbundet. Avsikten var att skapa ett kapital vars avkastning sedermera skulle disponeras för laryngerades rehabilitering. 1991 skiljdes Stiftelsen Laryngfonden från Svenska Laryngförbundet och antog egna stadg

Från början erhöll Laryngfonden gåvor med hjälp av bl.a. annonser i tidningen Mun & Hals (en tidning som ges ut av Mun- & Halscancerförbundet) och olika kampanjer. 1991-1992 startade dock försäljningen av brevmärken, vilket snabbt ökade Laryngfondens kapital. Några år senare, 1995, anlitade Laryngfonden fyra stycken bolag som kom att ansvara för Laryngfondens telefonförsäljning av korrespondenskort, ritade av Carl Anton, och brevmärken.

Numera har insamling med hjälp av telemarketingbolag upphört.

Laryngfondens kontor var beläget i Uddevalla och därefter Bergshamra innan det bestämdes att kontoret fr.o.m. 2005-01-01 skulle flyttas till Kalix, Norrbottens län. Laryngfondens kansli ligger för närvarande i samma lokaler som vår ordförande Hans-Ola Fors advokatbyrå.

Styrelse

Hans-Ola Fors
Ordförande

Kärleksstigen 25952 32
KALIX 0923-156 70 (arb)
0923-129 47 (bost)
070-632 70 03

Lena Lageson
Vice Ordförande

Reséns väg 16D
370 24 Nättraby
0455-22275
0731-419909

Owe Persson
Ledamot

Magasinsgatan 13
903 27 Umeå
090-191032
070-3926315

Hans Gustafsson
Suppleant

Atlevägen 6A
70365 Örebro
019121417

Kaarlo Vuolle
Kassaförvaltare

Lerkärisgatan 10
723 51 Västerås
021-417476
070-6650109(fax)

HUR ANSÖKER MAN?

Sista ansökningsdag är 15 mars, 15 juli och 15 november.

 

Efter sista ansökningsdag sammanträder arbetsutskottet och ger ett förslag till hur styrelsen skall besluta avseende varje bidrag. En del ansökningar skickas till Medicinrådet för en sakkunnig bedömning. Ungefär en månad efter sista ansökningsdag är det dags för styrelsen att sammanträda och besluta om ansökningarna skall bifallas helt, delvis eller avslås.

Observera! Laryngfonden håller strikt på ansökningsdatumen och behandlar ansökningar endast vid ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsen har sålunda ej möjlighet att besluta om bidrag före sammanträdet även om det brådskar. För sent inkomna ansökningar behandlas under nästkommande ansökningsperiod.

Medel kan endast beviljas för ansökningar som svarar mot bestämmelserna i Stiftelsen Laryngfondens stadgar 1 §.

Beviljade medel grupperas enligt nedanstående:

Grupp 1: Information, utbildning, forskning och medicinsk utrustning.

Grupp 2: Stipendier och konferenser.

Grupp 3: Rehabilitering och rekreation.

För mer information se "PM till bidragsansökan" som finns att ladda ner under Blanketter.