Laryngfonden

I KAMP MOT STRUP- OCH MUNHÅLECANCER
Hur Ansöker man?

Historik

År 1977 instiftades "Laryngektomerades gåvo- och testamentsfond" under mottot "Till fonden influtna medel användes, om donator ej särskilt föreskriver, till rehabiliterande åtgärder för behövande inom RLE". RLE står för Riksföreningen för laryngektomerade, vilken 1991 bytte namn till Svenska Laryngförbundet. Avsikten var att skapa ett kapital vars avkastning sedermera skulle disponeras för laryngerades rehabilitering. 1991 skiljdes Stiftelsen Laryngfonden från Svenska Laryngförbundet och antog egna stadg

Från början erhöll Laryngfonden gåvor med hjälp av bl.a. annonser i tidningen Mun & Hals (en tidning som ges ut av Mun- & Halscancerförbundet) och olika kampanjer. 1991-1992 startade dock försäljningen av brevmärken, vilket snabbt ökade Laryngfondens kapital. Några år senare, 1995, anlitade Laryngfonden fyra stycken bolag som kom att ansvara för Laryngfondens telefonförsäljning av korrespondenskort, ritade av Carl Anton, och brevmärken.

Numera har insamling med hjälp av telemarketingbolag upphört.

Laryngfondens kontor var beläget i Uddevalla och därefter Bergshamra innan det bestämdes att kontoret fr.o.m. 2005-01-01 skulle flyttas till Kalix, Norrbottens län. Laryngfondens kansli ligger för närvarande i samma lokaler som vår ordförande Hans-Ola Fors advokatbyrå.

Styrelse

ORDFÖRANDE

Hans-Ola Fors
Kärleksstigen 25
952 32
Kalix
0923-129 47

STYRELSELEDAMÖTER

Ulf Jönsson
Bottna Lindbacken
614 97 Söderköping
0121-40026

Göran Eriksson
Myrbgård 1
725 96 Västerås

Lena Carin Agneta Lageson
Reséns väg 16D
373 32 Nättraby
073-141 99 09

Hans Gustafsson
Atlevägen 6A
703 65 Örebro
019-121417SUPPLEANTERGun Olsson
Björkspinnargatan 10
233 36 SvedalaREVISOR

Anna-Lena Lönnerö
c/o Öhrlings Pricewatershouse Coopers AB
Kungsgatan 5
Box 59, 971 03 Luleå

HUR ANSÖKER MAN?

Sista ansökningsdag är 15 mars, 15 juli och 15 november.

 

Efter sista ansökningsdag sammanträder arbetsutskottet och ger ett förslag till hur styrelsen skall besluta avseende varje bidrag. En del ansökningar skickas till Medicinrådet för en sakkunnig bedömning. Ungefär en månad efter sista ansökningsdag är det dags för styrelsen att sammanträda och besluta om ansökningarna skall bifallas helt, delvis eller avslås.

Observera! Laryngfonden håller strikt på ansökningsdatumen och behandlar ansökningar endast vid ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsen har sålunda ej möjlighet att besluta om bidrag före sammanträdet även om det brådskar. För sent inkomna ansökningar behandlas under nästkommande ansökningsperiod.

Medel kan endast beviljas för ansökningar som svarar mot bestämmelserna i Stiftelsen Laryngfondens stadgar 1 §.

Beviljade medel grupperas enligt nedanstående:

Grupp 1: Information, utbildning, forskning och medicinsk utrustning.

Grupp 2: Stipendier och konferenser.

Grupp 3: Rehabilitering och rekreation.

För mer information se "PM till bidragsansökan" som finns att ladda ner under Blanketter.